Om Røst

RØST er vårt varemerke for såkalte SOF kajakker (Skin On Frame). Med utgangspunkt i den tradisjonelle Grønlandskajakken har vi ved bruk av et egenutviklet moderne «skinn», Ballistic Skin 8000N, samt et rammeverk av lette og sterke kompositter, utviklet helt unike kajakker med totalvekt under 10 kg. I særklasse markedets letteste i kategorien havkajakk:

LETT Å BÆRE • LETT Å PADLE • EKTE HÅNDTVERK

RØST kajakker produseres på vår fabrikk i Sandefjord, og vi er stolte av å være verdens første og eneste produsent av SOF kajakker med rammeverk av lette kompositter. Selskapet bak RØST er Ballistic Skinboats AS, etablert i 2017 av gründeren Baldvin Kristjansson sammen med lokale investorer. Etter flere år med tids- og ressurskrevende utvikling og testing lanseres nå våre to første modeller, LePetit og Butterknife, i det norske markedet.

Røsts historie

Utviklingen av det som i dag er RØST kajakker har i realiteten pågått i mange år. Gründeren Baldvin Kristjansson har mer enn 25 års allsidig erfaring med kajakk og kajakkbransjen. Han introduserte i sin tid kajakk som «konsept» i sitt hjemland Island og har lang erfaring som arrangør og leder av kajakkekspedisjoner i en rekke land, både i arktiske, tropiske og mer «normale» områder.

I 2006 etablerte Baldvin seg på Grønland sammen med sin kone. Det var der han ble inngående kjent med Grønlandskajakken, dens historie, egenskaper og hemmeligheter. I 2008 startet han så en liten, lokal produksjon av tradisjonelle kajakker på Grønland, som han drev sammen med lokale krefter helt til flyttelasset etter hvert gikk til Norge. Helt fra starten av funderte Baldvin på hvordan han kunne utvikle en moderne Grønlandskajakk, med Grønlandskajakkens unike egenskaper, men med moderne materialer.

I 2017 etablerte Baldvin sammen med lokale investorer i Sandefjord selskapet Ballistic Skinboats AS, som ble utgangspunktet for utviklingen av det vi i dag kjenner for RØST kajakker. Kajakker med Grønlandskajakkens unike egenskaper, med et moderne og egenutviklet «skinn» (Ballistic Skin 8000N) og et rammeverk av superlette kompositter. Resultatet har blitt markedets letteste havkajakk:

LETT Å BÆRE • LETT Å PADLE • EKTE HÅNDTVERK

Miljø / bærekraft

RØST KAYAKS® har på grunn av sin lave vekt kun ca. 1/3 av CO2 fotavtrykket til sammenlignbare kajakker. Ved valg av materialer og leverandører til våre produkter og prosesser legger vi også stor vekt på løsninger som minimerer den totale miljøbelastningen.

Etter endt levetid kan RØST KAYAKS® destrueres og forbrennes med energigjenvinning. Enten som energitilskudd til forbrenning av andre avfallsprodukter, eller som fjernvarme til husholdninger eller næringsvirksomhet.